Copyright Policy

* Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi'nde (ENAD) yayına kabul edilen makalelerin, yazar(lar) tarafından tüm hakları “Telif Hakkı Devir” yasaları uyarınca ANI YAYINCILIK’a devredildiği kabul edilir.

** Bu izinle MAKALE SAHİBİ izin süresince MAKALE’nin yayınlandığı tarihten itibaren Türkiye ve Tüm dünyada basılı, görsel, işitsel ve sayısal ortamlarda, matbaa, dijital baskı sistemi, fotokopi, veritabanları, mobil/masaüstü uygulamalar, yazılımlar, internet siteleri, sunular, e-kitap, e-posta, CD, DVD, TV, cep telefonu, bilgisayar, tablet bilgisayar, e-kitap okuyucu ve benzeri araçlarla tümüyle veya kısmen çoğaltma, işleme, yayma, temsil, çeviri, umuma iletim, mali haklarını, djjital haklarını arz ve umumun kullanımına sunma haklarını yayıncıya devretmiştir.