Kuram ve Uygulama Arasındaki İlişki: Öğretmen Adaylarının İnançları Temelinde Bir İnceleme

Authors

  • Emel BAYRAK ÖZMUTLU

Keywords:

Öğretmen eğitimi programları, öğretmen eğitiminde kuram ve uygulama arasındaki ilişki, öğretmen yeterlikleri

Abstract

Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının öğretmen eğitimi programlarındaki kuramsal içeriğe yönelik inançları temelinde bir inceleme gerçekleştirmektir. Araştırma temel nitel araştırma deseni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubuna üç farklı programda sekizinci dönemlerinde öğrenim gören 134 öğretmen adayı dâhil edilmiştir. Analizler 582 vivo kod ile etiketlenmiş inanç ifadesi üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırmada üç aşamadan oluşan yoğun ve detaylı bir analiz süreci takip edilmiştir. Araştırma öğretmen adaylarının kuramsal içeriğin işlevlerine yönelik inançlarının en yüksek oranda hatırlama kategorisinde yer aldığını göstermektedir. Öğretmen adaylarının kuramsal içeriğin işlevsizliğine yönelik inançları büyük oranda kuramsal içeriğe yönelik sahip oldukları ön yargıları yansıtmaktadır. Kuramsal içeriğin işlevsizliğinin üstesinden nasıl gelinebileceği konusundaki inançlar, öğretmen eğitimi programlarının güven, kalıcılık ve bağlam problemlerinin çözülmesi gerektiği yönündedir. Öğretmen eğitimi programlarında adayların kuramsal içeriğin işlevlerini üst bilişsel düzeyde ele almalarının ve kuramsal içeriğe yönelik ön yargılarının üstesinden gelmenin yolları üzerinde durulmalıdır.

Published

2022-05-14

How to Cite

BAYRAK ÖZMUTLU, E. (2022). Kuram ve Uygulama Arasındaki İlişki: Öğretmen Adaylarının İnançları Temelinde Bir İnceleme. Journal of Qualitative Research in Education, (30). Retrieved from https://dyspanel.enadonline.com/index.php/enad/article/view/1137