E-Öğrenme Epistemik Merakı Tetikler mi?

Authors

  • Seda SARAÇ
  • Enisa MEDE
  • Ergün AKGÜN

Keywords:

E-öğrenme, epistemik merak, yüksek öğretim, nitel araştırma, görüşme

Abstract

Bu çalışma, yükseköğretim düzeyindeki öğrencilerin e-öğrenme ile ilgili algılarını araştırmayı ve onların epistemik merakını tetikleyip tetiklemediğini belirlemeyi amaçlamıştır. Türkiye'de yer alan bir vakıf (kar amacı gütmeyen, özel) üniversitesine kayıtlı 78 lisans öğrencisi ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. E-öğrenmede yeni bilgi arama motivasyonu algıları, e-öğrenmede zorlu bilgilerle başa çıkma isteği, öğrenmede yeni, kesin olmayan ve belirsiz bilgileri keşfetme isteği ve e-öğrenmenin önündeki engeller dahil olmak üzere ana tematik kategoriler çıkarılmıştır. Dijital ve geleneksel araçlar, e-öğrenmede merakı teşvik eden motive edici kaynaklar olarak ortaya çıkmıştır. E-öğrenme deneyimleri yeni, riskli ve belirsiz bilgileri tahmin etme merakını da teşvik etmiştir. Zamanlama ve iş yükü gibi durumsal faktörler, e-öğrenmede epistemic merakın önündeki engeller olarak ortaya çıkmıştır. Elde edilen bulgular, yükseköğretimde e-öğrenme yoluyla epistemik merakı tetiklemek için öneriler ve pedagojik çıkarımlar sunmuştur.

Published

2022-05-14

How to Cite

SARAÇ, S., MEDE, E., & AKGÜN, E. (2022). E-Öğrenme Epistemik Merakı Tetikler mi?. Journal of Qualitative Research in Education, (30). Retrieved from https://dyspanel.enadonline.com/index.php/enad/article/view/1136