Salgın Döneminde Yaşanan Matematik Öğrenme Kayıplarına Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Düşünceleri

Authors

  • Aysel FERAH-ÖZCAN
  • Elife Nur SAYDAM

Keywords:

İlkokul matematik dersi, matematik dersi öğrenme kayıpları, öğrenme kayıpları nedenleri, matematik öğrenme alanları

Abstract

Bu araştırmada, sınıf öğretmenlerinin salgın döneminde Matematik dersinde öğrenme kayıplarına yönelik deneyimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgubilim (fenomenoloji) deseninde tasarlanan bu araştırma, 2021 yılı bahar döneminde Türkiye’nin farklı yörelerinde görev yapmakta olan, on (10) ilkokul öğretmeninin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler, içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda ilkokul sınıf öğretmenlerinin matematik öğrenme kayıpları olan öğrencilerin önkoşul becerilerinin yetersizleştiğini, hayata eksik başlayacaklarını; ders işleme sürecinde öğrenme ve öğretme bakımından bir takım olumsuz etkilerinin olduğunu, öğrencilerde de duygusal ve sosyal olumsuz etkileri olduğunu deneyimledikleri belirlenmiştir. İlkokul sınıf öğretmenlerine göre matematik öğrenme kayıplarının nedenlerinin ise öğrenci-çevre, öğrenci-bilgi, konu, teknik koşul alt temalarıyla açıklandığı anlaşılmıştır. Çocukların gelecekteki akademik başarılarının olumsuz etkilenebileceği söylenebilir. Araştırmada matematik dersinde öğrenme kayıplarının uzun vadeli etkilerinin boylamsal çalışmalarla incelenmesi önerilmiştir.

Published

2022-05-14

How to Cite

FERAH-ÖZCAN, A., & SAYDAM, E. N. (2022). Salgın Döneminde Yaşanan Matematik Öğrenme Kayıplarına Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Düşünceleri. Journal of Qualitative Research in Education, (30). Retrieved from https://dyspanel.enadonline.com/index.php/enad/article/view/1135