Özengen Müzik Eğitimi Veren Kurumlardaki Piyano Eğitimi Sürecine İlişkin Piyano Eğitimcilerinin Görüşleri

Authors

  • Ezgi KARAN
  • Hamit YOKUŞ

Keywords:

Özengen müzik eğitimi, piyano eğitimi, piyano eğitimcileri, piyano öğretimi

Abstract

Bu araştırmanın amacı, özengen müzik eğitimi veren özel eğitim kurumlarındaki piyano eğitimi sürecinin, piyano eğitimcilerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu, Antalya ili, Muratpaşa ilçesinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında görev yapmakta olan piyano eğitimcileri oluşturmaktadır. Araştırma, bir durum çalışmasıdır. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme görüşme formu ile elde edilmiş ve betimsel olarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda; piyano eğitimcilerinin genellikle okul öncesi ve ilkokul kademesinde öğrenim gören, çoğunlukla başlangıç-orta seviye öğrencilerle; piyano eğitimcilerinin bir kısmının konservatuvarlara, güzel sanatlar liseleri ve eğitimi fakültelerinin özel yetenek sınavlarına yönelik hazırlık yapan öğrencilerle çalıştıkları belirlenmiştir. Araştırmada, piyano eğitimi sürecinde öne çıkan beklentilerin daha çok veli kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Piyano eğitimcilerinin genellikle orta do pozisyonu temelli bir eğitim yaklaşımını benimsedikleri ve öğretim yöntemleri çerçevesinde daha çok gösterip-yaptırma yöntemini tercih ettikleri belirlenmiştir. Bunlara ek olarak, eğitim süreçlerinde tek bir metot yerine birden çok metodu bir arada kullandıkları; repertuvar seçiminde öğrencilerin beklenti ve yönelimlerini dikkate aldıkları; büyük çoğunluğunun öğrenme stratejileri ile ilgili yeterli bilgi birikimine sahip olmadıkları, eğitim süreçlerinde öğrenme stratejilerinin bilinçli olarak kullanmadıkları, motivasyonu arttırmaya yönelik ise daha çok öğrencileri ödüllendirdikleri belirlenmiştir.

Published

2022-05-14

How to Cite

KARAN, E., & YOKUŞ, H. (2022). Özengen Müzik Eğitimi Veren Kurumlardaki Piyano Eğitimi Sürecine İlişkin Piyano Eğitimcilerinin Görüşleri. Journal of Qualitative Research in Education, (30). Retrieved from https://dyspanel.enadonline.com/index.php/enad/article/view/1134