Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Annelerinin Covid-19 Pandemi Sürecinde Özel Eğitime Ara Vermeye Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Authors

  • Duygu ARICI DOĞAN
  • Ertan GÖRGÜ

Keywords:

Covid-19, özel eğitim, OSB’li çocuklar, anneler

Abstract

Bu çalışmanın amacı otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan çocukların annelerinin Covid-19 pandemi sürecinde sokağa çıkma kısıtlamaları ve özel eğitime ara vermeye yönelik görüşlerini icelemektedir. Bu araştırma İstanbul ili Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan bir özel eğitim merkezine devam eden OSB’li çocukların anneleri ile gerçekleşmiştir. Araştırma fenomenoloji (olgubilim) deseninde yapılmış nitel bir çalışmadır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” ve “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” kullanılmış ve anneler ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. İçerik analizi yöntemi ile verilerin analizi yapılmıştır. Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlara göre Covid-19 sebebi ile özel eğitime ara vermenin OSB’li çocuklar üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri olduğu belirlenmiştir. Olumlu etkileri incelendiğinde, pandemi süreci OSB’li çocuklar üzerinde en çok aile ilişkilerine yönelik değişimler yaşandığını ortaya çıkarmıştır. Olumsuz etkilerin en fazla olduğu alan ise davranış problemleri olarak bildirilmiştir.

Published

2022-05-14

How to Cite

ARICI DOĞAN, D., & GÖRGÜ, E. (2022). Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Annelerinin Covid-19 Pandemi Sürecinde Özel Eğitime Ara Vermeye Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. Journal of Qualitative Research in Education, (30). Retrieved from https://dyspanel.enadonline.com/index.php/enad/article/view/1132