Yüksek Öğretimde Acil Eşzamanlı Çevrimiçi Öğretime İlişkin Öğrenci Deneyimleri

Authors

  • Yasemin ACAR-ÇİFTÇİ

Keywords:

Kopya çekme, öz-düzenlemeli öğrenme, pedagojik içerik bilgisi, sınıfiçi etkileşim eksikliği, sorgulayıcı öğrenme topluluğu

Abstract

Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin eş zamanlı çevrimiçi öğretime ilişkin deneyimlerini, beklentilerini ve önerilerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla çalışma nitel araştırma durum çalışması deseninde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 24 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ve belge inceleme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla elde edilen veriler, MAXQDA nitel veri analiz programı aracılığıyla betimsel analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiş ve diğer belgelerden elde edilen verilerle bütünleştirilmiştir. Araştırma bulguları öğrencilerin cihazlara ve internete erişimde sorun yaşadıklarını, öğrenci ve öğretim elemanlarının teknolojiyi kullanma konusunda yetkin olmadıklarını, öğretim elemanlarının pedagojik alan bilgisine sahip olmadıklarını göstermektedir. Ayrıca bulgular, öğrencilerin öğrenme-öğretme sürecinde kullanılan stratejilerin sınıf etkileşimine uygun olmaması nedeniyle web kameralarını açmadıklarını ve derslere katılmakta isteksiz olduklarını ortaya koymaktadır. Öğrenciler çevrimiçi sınavlarda kolaylıkla kopya çekebilmekte ve öz düzenleme becerileri konusunda bazı sorunlar yaşamaktadırlar. Bu bulgular bağlamında “sorgulayıcı öğrenme topluluğu” çerçevesi, öz-düzenleyici öğrenme çerçevesi ve biçimlendirici ve özgün değerlendirme yaklaşımları ve önerilmiştir

Published

2022-05-14

How to Cite

ACAR-ÇİFTÇİ, Y. (2022). Yüksek Öğretimde Acil Eşzamanlı Çevrimiçi Öğretime İlişkin Öğrenci Deneyimleri. Journal of Qualitative Research in Education, (30). Retrieved from https://dyspanel.enadonline.com/index.php/enad/article/view/1131